Cài Win Server 2024 Trên Vmware

Step 1: Prepare VM on Vmware

Cài Win Server 2024 Trên Vmware

 • Create new VM on Vmware.
 • Set VM settings (CPU, memory, storage).

Step 2: Mount Win Server 2024 ISO

Cài Win Server 2024 Trên Vmware

 • Download Win Server 2024 ISO.
 • Mount ISO to VM (using VM settings or ISO file option).

Step 3: Boot VM from ISO

Cài Win Server 2024 Trên Vmware

 • Power on VM.
 • Boot from ISO (select ISO as boot device).

Step 4: Begin Installation

 • Press any key to start installation.
 • Select language, time zone, and keyboard settings.
 • Click “Install Now”.

Step 5: Product Key and License

 • Enter product key (if available).
 • Select license type (retail or volume).

Step 6: Choose Installation Type

 • Select “Custom: Install Windows only (advanced)”.

Step 7: Partition Disk

 • Select unpartitioned disk.
 • Click “New” to create partitions.

Step 8: Format and Install Windows

 • Format partitions using NTFS.
 • Select partitions to install Windows on.
 • Click “Next” to begin installation.

Step 9: Complete Installation

 • Wait for installation to complete.
 • Remove ISO from VM.
 • Reboot VM to enter new Windows Server 2024 environment.Cài Win Server 2024 Trên Vmware

Tóm Tắt

Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt hệ điều hành Windows Server 2024 trên nền tảng máy ảo VMware.

Giới Thiệu

Windows Server 2024 là hệ điều hành mới nhất do Microsoft phát triển, mang đến nhiều tính năng cải tiến và nâng cao. Việc cài đặt Windows Server 2024 trên VMware cho phép bạn tạo ra một môi trường ảo để chạy các ứng dụng và dịch vụ của mình, cung cấp tính linh hoạt, bảo mật và khả năng mở rộng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Câu hỏi 1: VMware là gì?
Trả lời: VMware là một công ty cung cấp nền tảng ảo hóa, cho phép tạo và chạy các máy ảo trên phần cứng vật lý.

Câu hỏi 2: Tại sao nên cài đặt Windows Server 2024 trên VMware?
Trả lời: Cài đặt Windows Server 2024 trên VMware cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tính linh hoạt: Dễ dàng tạo và quản lý nhiều máy ảo khác nhau
 • Bảo mật: Cô lập các hệ điều hành và ứng dụng khác nhau để tăng cường bảo mật
 • Khả năng mở rộng: Dễ dàng mở rộng môi trường ảo khi nhu cầu tăng lên

Câu hỏi 3: Yêu cầu tối thiểu để cài đặt Windows Server 2024 trên VMware là gì?
Trả lời: Để cài đặt Windows Server 2024 trên VMware, bạn cần:

 • Máy chủ vật lý có bộ xử lý Intel hoặc AMD 64 bit
 • 512 MB RAM
 • 32 GB dung lượng đĩa trống
 • Kết nối mạng

Các Bước Cài Đặt

Bước 1: Tạo Máy Ảo

 • Mở VMware Workstation hoặc Fusion.
 • Nhấp vào “File” > “New Virtual Machine”.
 • Chọn “Custom” và nhấp vào “Next”.
 • Chọn “Installer CD/DVD (iso)” và duyệt đến tệp ISO Windows Server 2024.
 • Đặt tên và vị trí cho máy ảo.
 • Nhấp vào “Next” để tiếp tục.

Bước 2: Cấu Hình Cài Đặt

 • Chọn số lượng CPU và dung lượng RAM cho máy ảo.
 • Chọn loại ổ cứng và dung lượng ổ cứng.
 • Nhấp vào “Next” để tiếp tục.

Bước 3: Cài Đặt Windows Server 2024

 • Bật nguồn máy ảo.
 • Chọn “Install Now” trên màn hình cài đặt Windows.
 • Chọn ngôn ngữ, định dạng thời gian và loại bàn phím.
 • Nhấp vào “Install Now” để bắt đầu cài đặt.
 • Nhập khóa sản phẩm Windows Server 2024 (nếu có).
 • Chấp nhận thỏa thuận cấp phép.
 • Chọn “Custom: Install Windows only (advanced)”.
 • Chọn ổ đĩa nơi bạn muốn cài đặt Windows Server 2024.
 • Nhấp vào “Format” để định dạng ổ đĩa.
 • Nhấp vào “Next” để bắt đầu cài đặt.
 • Quá trình cài đặt sẽ mất một chút thời gian.

Bước 4: Hoàn Thành Cài Đặt

 • Sau khi cài đặt hoàn tất, hệ thống sẽ tự động khởi động lại.
 • Nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản quản trị viên.
 • Cấu hình các cài đặt cần thiết như thời gian, ngày tháng và mạng.
 • Nhấp vào “Finish” để hoàn thành cài đặt.

Các Cài Đặt Nâng Cao

Cài Đặt Vai Trò Và Tính Năng

Sau khi cài đặt Windows Server 2024, bạn có thể cài đặt các vai trò và tính năng để thêm chức năng vào máy chủ. Một số vai trò và tính năng phổ biến bao gồm:

 • Active Directory Domain Services (AD DS): Cung cấp dịch vụ quản lý danh tính và truy cập.
 • Hyper-V: Cho phép bạn tạo và chạy các máy ảo khác.
 • SQL Server: Một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.

Cấu Hình Bảo Mật

Bảo mật hệ thống của bạn rất quan trọng để ngăn chặn các cuộc tấn công độc hại. Một số biện pháp bảo mật quan trọng bao gồm:

 • Cấu hình tường lửa để chặn lưu lượng truy cập không mong muốn.
 • Cài đặt phần mềm diệt vi-rút và chống phần mềm độc hại.
 • Cập nhật hệ thống của bạn thường xuyên.

Quản Lý Máy Ảo

VMware cung cấp nhiều công cụ để quản lý máy ảo của bạn, bao gồm:

 • VMware vCenter: Một nền tảng quản lý tập trung cho nhiều máy ảo.
 • VMware vSphere Client: Một công cụ quản lý máy tính để bàn để quản lý máy ảo riêng lẻ.
 • VMware Workstation: Một ứng dụng máy tính để bàn để tạo và chạy máy ảo.

Kết Luận

Cài đặt Windows Server 2024 trên VMware là một quá trình trực tiếp và dễ dàng. Bằng cách làm theo các bước được nêu trong hướng dẫn này, bạn có thể tạo ra một môi trường ảo mạnh mẽ và an toàn để chạy các ứng dụng và dịch vụ của mình. VMware cung cấp các công cụ và tính năng nâng cao để quản lý máy ảo và tăng cường bảo mật, giúp bạn tận dụng tối đa hệ thống Windows Server 2024 của mình.

Thẻ Từ Khóa

 • Windows Server 2024
 • VMware
 • Máy Ảo
 • Cài Đặt Hệ Điều Hành
 • Bảo Mật Hệ Thống
Chat Zalo
0979106855