Chia ổ Cứng Cài Win 10

Cách chia ổ cứng để cài đặt Windows 10:

Chia ổ Cứng Cài Win 10

Trước khi bắt đầu:

Chia ổ Cứng Cài Win 10

 • Sao lưu dữ liệu quan trọng của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với ổ cứng.
 • Tạo phương tiện cài đặt Windows 10 (USB hoặc DVD).

Bước 1: Khởi động vào BIOS

Chia ổ Cứng Cài Win 10

 • Khởi động lại máy tính và nhấn phím chỉ định để vào BIOS. Các phím BIOS phổ biến là F2, F10, Del và Esc.

Bước 2: Chuyển sang chế độ AHCI

 • Trong BIOS, tìm tùy chọn “SATA Mode” hoặc “Storage Configuration”.
 • Chọn “AHCI” hoặc “ATA” nếu tùy chọn “AHCI” không khả dụng.

Bước 3: Tạo không gian chưa phân bổ

 • Nhấn F10 để lưu các thay đổi BIOS và thoát.
 • Khởi động lại máy tính từ phương tiện cài đặt Windows 10.
 • Khi bạn đến màn hình “Cài đặt Windows”, hãy chọn “Tùy chỉnh: Cài đặt Windows chỉ trên (ổ đĩa).”

Bước 4: Chọn ổ đĩa

 • Trong cửa sổ “Chọn nơi để cài đặt Windows”, hãy chọn ổ cứng mà bạn muốn cài đặt Windows 10.
 • Nếu bạn không chắc chắn ổ nào là ổ cứng, hãy xem kích thước và kiểu ổ đĩa.

Bước 5: Tạo phân vùng mới

 • Nhấp vào “Định dạng” để xóa tất cả dữ liệu trên ổ cứng đã chọn.
 • Nhấp vào “Mới” để tạo một phân vùng mới.
 • Đặt kích thước của phân vùng trong trường “Kích thước”.
 • Chọn “Định dạng phân vùng bằng hệ thống tệp NTFS” và nhấp vào “Áp dụng”.

Bước 6: Chọn phân vùng mới

 • Khi phân vùng mới được tạo, hãy chọn phân vùng đó và nhấp vào “Tiếp theo”.
 • Quá trình cài đặt Windows 10 sẽ bắt đầu.

Bước 7: Hoàn tất cài đặt

 • Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy thiết lập Windows 10 bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.
 • Khi bạn đã hoàn tất quá trình thiết lập, ổ C của bạn sẽ được tạo và Windows 10 sẽ được cài đặt trên ổ đó.Chia Ổ Cứng Cài Win 10

Tóm tắt

Chia ổ cứng là quá trình phân chia ổ cứng thành các phân vùng riêng biệt, mỗi phân vùng có hệ thống tập tin và dữ liệu riêng. Khi cài đặt Windows 10, việc chia ổ cứng là một bước quan trọng để đảm bảo hệ điều hành được cài đặt đúng cách và hoạt động hiệu quả.

Giới thiệu

Ổ cứng là nơi lưu trữ dữ liệu của máy tính, bao gồm hệ điều hành, chương trình và dữ liệu cá nhân của bạn. Việc chia ổ cứng giúp tổ chức dữ liệu của bạn, cải thiện hiệu suất và bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi sự cố hệ thống. Khi cài đặt Windows 10, bạn cần chia ổ cứng thành ít nhất hai phân vùng: phân vùng hệ thống và phân vùng dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp

1. Tại sao tôi cần chia ổ cứng khi cài đặt Windows 10?

Chia ổ cứng giúp hệ điều hành được cài đặt đúng cách, cải thiện hiệu suất và bảo vệ dữ liệu của bạn.

2. Có bao nhiêu phân vùng tôi nên tạo khi chia ổ cứng?

Tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn, nhưng ít nhất bạn nên tạo hai phân vùng: phân vùng hệ thống và phân vùng dữ liệu.

3. Tôi có thể chia ổ cứng sau khi cài đặt Windows 10 không?

Có, nhưng việc này phức tạp hơn và có thể gây mất dữ liệu. Tốt nhất là chia ổ cứng trước khi cài đặt Windows 10.

Các bước chia ổ cứng để cài Win 10

1. Sao lưu dữ liệu của bạn

Trước khi chia ổ cứng, hãy đảm bảo đã sao lưu tất cả dữ liệu quan trọng của bạn.

2. Truy cập Quản lý Đĩa

Mở Quản lý Đĩa bằng cách nhấn phím Windows + R và nhập “diskmgmt.msc”.

3. Chọn ổ cứng cần chia

Trong Quản lý Đĩa, chọn ổ cứng mà bạn muốn chia.

4. Nhấp chuột phải vào ổ cứng và chọn “Thu nhỏ âm lượng”

Hành động này sẽ mở hộp thoại Thu nhỏ âm lượng, nơi bạn có thể chỉ định lượng dung lượng bạn muốn thu nhỏ.

5. Nhập kích thước phân vùng mới

Nhập kích thước phân vùng mới bạn muốn tạo tính bằng megabyte (MB) hoặc gigabyte (GB).

6. Nhấp vào “Thu nhỏ”

Quản lý Đĩa sẽ thu nhỏ ổ cứng và tạo một phân vùng chưa được phân bổ.

7. Nhấp chuột phải vào phân vùng chưa được phân bổ và chọn “Tạo khối lượng đơn giản”

Hành động này sẽ mở Trình hướng dẫn khối lượng đơn giản, nơi bạn có thể định cấu hình cài đặt phân vùng.

8. Chỉ định kích thước phân vùng

Nhập kích thước phân vùng bạn muốn tạo tính bằng MB hoặc GB.

9. Gán ký tự ổ đĩa

Chọn ký tự ổ đĩa bạn muốn gán cho phân vùng mới.

10. Định dạng phân vùng

Chọn hệ thống tệp bạn muốn sử dụng để định dạng phân vùng (NTFS hoặc FAT32).

11. Nhấp vào “Hoàn tất”

Quản lý Đĩa sẽ định dạng phân vùng và gán ký tự ổ đĩa cho phân vùng.

Kết luận

Chia ổ cứng là một bước quan trọng khi cài đặt Windows 10. Bằng cách làm theo các bước được nêu ở trên, bạn có thể chia ổ cứng thành nhiều phân vùng để tổ chức dữ liệu của mình, cải thiện hiệu suất và bảo vệ dữ liệu của mình khỏi sự cố hệ thống.

Thẻ từ khóa

 • Chia ổ cứng
 • Cài đặt Windows 10
 • Quản lý Đĩa
 • Phân vùng hệ thống
 • Phân vùng dữ liệu
Chat Zalo
0979106855